Giới thiệu

Trường THCS Bằng Phúc nằm ở vùng Đông bắc huyện Chợ Đồn thuộc khu vực 0,7 …

du-khach-tren-ho-ba-be